Informace

 

Dáváme tímto veřejnosti na vědomí, že naše webové stránky právě prochází úpravou a celkovou rekonstrukcí. Proto prosíme o shovívavost a vstřícnost. Pokud zde některé informace ihned nedohledáte, určitě jsou na nástěnkách v MŠ (RODIČE, PROSÍME, ČTĚTE) nebo u paní učitelek. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ :-)  vedení MŠ

 

 .

Školné na školní rok 2019/2020 činí  1200,- Kč / měsíc

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Stravné na školní rok 2019/2020

 760,- Kč / měsíc

 

Prohlídka školky