Informace

 

V Praze dne 11.11.2019

OZNÁMENÍ

Po projednání a se souhlasem zřizovatele MČ Praha 10, na základě oznámení PRE distribuce, a.s. o přerušení dodávky elektřiny, což znemožňuje řádné poskytování předškolního vzdělávání,

 

bude dne 21.11.2019 naše mateřská škola uzavřena.

(dle Školského zákona a §3 vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů)

 

Děkujeme za pochopení Jitka Křížová ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

Dáváme tímto veřejnosti na vědomí, že naše webové stránky právě prochází úpravou a celkovou rekonstrukcí. Proto prosíme o shovívavost a vstřícnost. Pokud zde některé informace ihned nedohledáte, určitě jsou na nástěnkách v MŠ (RODIČE, PROSÍME, ČTĚTE) nebo u paní učitelek. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ :-)  vedení MŠ

 

 .

Školné na školní rok 2019/2020 činí  1200,- Kč / měsíc

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Stravné na školní rok 2019/2020

 760,- Kč / měsíc

 

Prohlídka školky