Informace

 

Prázdninový provoz mateřských škol zřízených MČ Praha 10

 

K prázdninovému provozu mohou být přijaty pouze děti zaměstnaných rodičů (nikoli matek na MD), které jsou zapsány v některé z mateřských škol zřízených MČ Praha 10.

Dítě může být k prázdninovému provozu zapsáno nejvýše na dobu čtyř týdnů.

 

Rodiče si vyžádají ve své kmenové MŠ potvrzený zápisový list, se kterým se v uvedeném termínu dostaví k zápisu do mateřské školy, která bude zajišťovat prázdninový provoz. Zde odevzdají potvrzený zápisový list, zaplatí na místě školné a stravné a dítě bude zapsáno. Mateřská škola zapisuje děti pouze do výše své kapacity.

Za zapsané k prázdninovému provozu se považuje dítě, jehož rodiče odevzdali zápisový list a zároveň zaplatili školné a stravné.

 

Termíny pro školní rok 2016/2017

 

Do 17. května rodiče oznámí ve své kmenové MŠ, že chtějí přihlásit dítě k prázdninovému provozu a požádají ředitelku o kopii zápisového listu.

Zápisy k prázdninovému provozu se konají v mateřských školách:

 

22. května MŠ Nedvězská, MŠ Benešovská, MŠ Štěchovická, MŠ Rembrandtova

23. května MŠ Dvouletky,

24. května MŠ Na Sychrově, MŠ Hřibská, MŠ Přetlucká

25. května MŠ Mládežnická

29. května MŠ Tolstého

30. května MŠ Ve Stínu

31. května MŠ Vladivostocká

 

Prázdninový provoz mateřských škol 2017

 

Termín

1. oblast

2. oblast

3. oblast

3. 7. – 14. 7.

MŠ Benešovská

MŠ Štěchovická

MŠ Nedvězská

17. 7. – 28. 7.

MŠ Na Sychrově

MŠ Rembrandtova

MŠ Přetlucká

31.7. – 11.8.

MŠ Tolstého

MŠ Hřibská

MŠ Dvouletky

14.8. – 25.8.

MŠ Vladivostocká

MŠ Ve Stínu

MŠ Mládežnická

28.8 – 31.8.

Bez provozu

Bez provozu

Bez provozu

 

1. oblast

MŠ Bajkalská, MŠ Benešovská, MŠ Hradešínská, MŠ Kodaňská, MŠ Magnitogorská, MŠ Tolstého, MŠ U Roháčových kasáren, MŠ U Vršovického nádraží, MŠ Vladivostocká

2. oblast

MŠ Hřibská, MŠ Omská. MŠ Jakutská, MŠ Mrštíkova, MŠ Štěchovická, MŠ Rembrandtova, MŠ Troilova, MŠ Útulná, MŠ Tuchorazská, MŠ Ve Stínu

3. oblast

MŠ Dvouletky, MŠ Chmelová, MŠ Podléšková, MŠ Mládežnická, MŠ Břečťanová, MŠ Nedvězská, MŠ Nučická, MŠ Přetlucká, MŠ Zvonková

 


 

Školné na školní rok 2016/2017

Od 3.9.2016 se snižuje školné na částku 890,- Kč / měsíc

Předškoláci školné neplatí.

Děti s odkladem školní docházky školné platí.

 

Stravné na školní rok 2016/2017

 700,- Kč / měsíc

 

Prohlídka školky