Informace

Dáváme tímto veřejnosti na vědomí, že naše webové stránky budou procházet úpravou a celkovou rekonstrukcí. Proto prosíme o shovívavost a vstřícnost. Pokud zde některé informace ihned nedohledáte, určitě jsou na nástěnkách v MŠ (RODIČE, PROSÍME, ČTĚTE) nebo u paní učitelek. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ :-)  vedení MŠ

 

 .

Školné na školní rok 2018/2019 činí stále 1000,- Kč / měsíc

Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

 

 

Stravné na školní rok 2018/2019

 700,- Kč / měsíc

 

Prohlídka školky