Mateřská škola, Praha 10, Tolstého

Nabízíme předškolní vzdělávání v programu "Harmonie".

Inspirace pro děti a rodiče

Aktuálně:

Pokyny pro rodiče ke znovuotevření MŠ

MŠ se řídí doporučeními opatření MŠMT, MČ Praha 10, vnitřním řádem MŠ, na základě kterého se snaží chránit zdr...

Od 20.5.2020 platí nové telefonní číslo 703 610 855 na které lze omlouvat děti i přes SMS.

K přijímacímu řízení – důležité

Dne 20. 5. 2020 bude zveřejněn částečný seznam dětí (pod čísly registračními), přijatých do MŠ od září 2020, který b...

Otevření MŠ v omezeném provozu

Milí rodiče, jak už z našich zpráv víte, k otevření naší MŠ dojde 25. 5. 2020. Vzhledem k podmínkám (rizikovost část...

Nahlížení do spisu pro rodiče

Nahlížení do spisu pro rodiče nově přihlašovaných dětí je 12. 5. 2020 od 9.00 do 11.00 po předchozí telefonické domlu...

Formulář pro rodiče

Formulář pro rodiče - zaměstnance, kteří čerpají „ošetřovné z důvodu zavření škol“. Je třeba každý měsíc vyplnit tento výkaz péč...

NOVÉ AKTUÁLNÍ POKYNY K NÁHRADNÍMU PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Loučení předškoláků

Společné rozloučení Modré a Červené třídy se bude pro všechny děti konat ve čtvrtek 25. 6. 2020 od 10 do 11 hodin dopoledne. L...