Inspirace pro děti a rodiče

Shlédněte videa „Škola písničkou, natočená s dětmi z naší MŠ

Další edukační videa

Detektivní úkol od Adélky, nejen pro předškoláky

"Na fotografiích jsou různé věci. Sestavte slova podle počátečních písmen názvů těchto věcí a výsledný úkol proveďte. Řešení úkolu můžete vyfotit a zaslat na mail. adresu: zelenkova@mstolsteho.com nebo v obálce či deskách podepsané od koho je, dát do schránky školky (např. při procházce kolem MŠ ) Na všechna řešení se moc těšíme."

Jarní rozcvička

Ahoj, jsem korona

Uvolnovací cviky a omalovánky

Matematické představy

Zrakové vnímání

Ostatní

Další odkazy na extrerní zdroje