Vyúčtování přeplatků za stravné bude vraceno během září, pí hospodářka je bude posílat na účet.