Informace k přihlašování k prázdninovému provozu

Rodiče, kteří chtějí zajistit náhradní prázdninový provoz musí danou skutečnost nahlásit do 10.5. ve kmenové školce, kde obdrží kopii evidenčního listu, který následně odevzdají v daném termínu ve vybrané MŠ, do které své dítě zapsali.  V době od 13.5. do 24.5. se rodiče musí elektronicky přihlásit na prázdninový provoz ve vybrané mateřské škole a následně v době od 29.5. do 30.5. musí rodič doručit do vybrané školy, kam se přihlásil.   Úhrada za náhradní mateřskou školu musí být zaplacena nejpozději do 3.6. dle instrukcí dané vybrané MŠ.

VS: jméno dítěte a kmenová škola