Informace o výši úplaty za vzdělávání v mateřských školách zřízených MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025 (tj. příští školní rok)

Vážení rodiče,

v souladu s novelou §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, novelou č. 423/2023Sb., kterou došlo ke změně vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve zění pozdějších předpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 10 č. 0074/RMČ/2024 ze dne 8.2.2024 sděluje, že

platba za vzdělávání ve všech MŠ zřízených MČ Praha 10 pro školní rok 2024/2025 se stanovuje v jednotné výši 1500 Kč/měsíc.

to znamená, že od příštího školního roku je stanoveno měsíční školné na 1500/měsíc, avšak tuto částku platí všichni rodiče za své dítě kromě předškoláků. Za předškoláky se školné NEPLATÍ.