Náhradní prázdninový provoz

POSTUP ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MŠ ZŘÍZENÝCH MČ PRAHA 10 PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zákonní zástupci dětí si z webových stránek MŠ zajišťujících prázdninový provoz stáhnou a vyplní žádost o přijetí dítěte k prázdninovému provozu. Žádosti o přijetí budou včas na webu škol vyvěšeny. V případě, že zákonní zástupci nemají možnost dálkového přístupu k podkladům k zápisu, vyzvednou si žádost o přijetí osobně v té MŠ, která bude prázdninový provoz zajišťovat.

  • 3.7. – 7.7. 2023 všechny MŠ zavřeny
  • 10.7. – 14.7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
  • 17.7. – 21.7. 2023 v provozu MŠ Hřibská, MŠ Na Sychrově, MŠ Tolstého a MŠ Štěchovická
  • 24.7. – 28.7. 2023 všechny MŠ zavřeny
  • 31.7. – 4.8. 2023 všechny MŠ zavřeny
  • 7.8. – 11.8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
  • 14.8. – 18.8. 2023 v provozu MŠ Ve Stínu, MŠ Kodaňská, MŠ U Roháčových kasáren a MŠ Omská
  • 21.8. – 25.8. 2023 všechny MŠ zavřeny
  • 28.8. – 1.9. 2023 přípravný týden, všechny MŠ zavřeny

22.- 24.5. 2023 se uskuteční zápis do MŠ, které zajišťují náhradní prázdninový provoz, při kterém zákonní zástupci odevzdají v jimi vybrané MŠ žádost o přijetí a odevzdají kopii evidenčního listu dítěte, kterou obdrželi ve své kmenové MŠ. Po uhrazení školného a stravného jim bude ředitelkou MŠ zajišťující prázdninový provoz vydáno rozhodnutí o přijetí k prázdninovému provozu.

Sledujte, prosím, webové stránky vašich vybraných škol, kde se dozvíte podrobnosti k zápisům v dané MŠ.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

• dítě je zapsané do některé MŠ zřízené MČ Praha 10

• zákonný zástupce nemůže zajistit péči o své dítě mimo kolektiv MŠ a bezpodmínečně jej potřebuje umístit do MŠ z pracovních důvodů (home office není relevantním důvodem k jeho umístění), děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity dané školy.

• Potřebují-li rodiče umístit dítě během prázdnin na oba termíny, musí do každé vybrané MŠ zaslat žádost o přijetí zvlášť.

Prihlaska k prazdninove dochazce Tolsteho.doc

prihlaska ke stravovani prazdniny .doc

informace pro rodice prazdninovy provoz.pdf