Od 1.9. 2022 dochází ke změně výše školkovného a školného. Viz provoz školy a jídelna.