MČ Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 000 Praha 10 – Strašnice, a to s účinností od 1. 11. 2023.